نمونه سئوالات امتحانی

با توجه به تقاضا های مکرر دانشجویان دانشگاه برای در اختیار داشتن نمونه سئوالات امتحانی و آشنایی با مدل سئوالات تعدادیاز سئوالات درس زمین شناسی ساختمانی به شرح زیر در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .

روپوشش و زیر پوشش on lap , offlap   را تعریف کنید؟

دیاستم ها راتعریف کرده و نشانه چیست ؟

پلانز و زاویه برینگ در یک چین خوردگی را با رسم شکل تعریف کنید ؟

هندسه جابه جایی در گسل ها را بنویسید ؟

HADE زاویه انحراف گسل را بنویسید ؟

نحوه محاسبه افت قائم و افقی یک گسل را توضیح دهید ؟

throw  , heave  را تعریف کنید ؟

offset یعنی چی ؟

گسل های لگ چه نوع گسله ای است ؟

میلونیت ها و فوق میلونیت ها و تاکیلیت دروغین چه تفاوتهایی با همدیگر  دارنند ؟

تفاوت کاتاکلاسیت ها با میلونیت ها در چیست ؟

منظور از آینه گسلی چیست ؟ و در چه مواقغی دیده می شود ؟

فرازمین و فروزمین در چه نوع ساخنارهایی دیده می شود ؟

تفاوت درزه و گسل در چیست ؟

درزه های رهایی چه نوع درزه هایی هستند ؟

تقسیم بندی چین ها برمبنای سطح محوری آنها را بیان کنید ؟

چین همراه چه نوع چینی است ؟

منظور از سیستم های هماهنگ و ناهماهنگ در چین خوردگی چیست ؟

ارتباط بین چین وبرگواره هار بنویسید ؟

انواع خطواره هار اتوضیح دهید ؟

بودیناژ شکلاتی در اثر چه نیرو یا نیروهایی ایجاد میشود ؟

تفاوت لاکولیت و لوپولیت را بنویسید ؟

تفاوت سیل و گدازه را بنویسید ؟

تنش همگن و ناهمگن را توضیح دهید ؟

برش محض و ساده را توضیح دهید ؟

قانون هوک رابرایواکنش اجسام در برابر تغییر شکل بیان کنید ؟

رفتا ویسکو الاستیک چه نوع رفتاری است ؟>

نحوه تغییر شکل موارد را با رسم نمودار نشان دهید ؟

ارتباط زمان با تغییر شکل را بیان کنید ؟

تاثیر فشازمحصور کننده بر تغییر شکل را بنویسید ؟

فشار سیال منفذی چه تاثیری بر تغییر شکا مواد دارد ؟

لایه بندی چلیپایی چیست ؟

لایه بندی دانه ترتیبی نشانه چیست ؟

طرز تشخیص بالا و پائین بودن لایه را مشخص فرمائید

نحوه ترسیم شبکه اشمیت در موارد مختلف : از جمله فصل مشترک دوصفحه – زاویه بین دو خط و دو صفحه و محاسبه جهت های تنش های اصلی

نحوه محاسبه تنش های دو بعدی از طریق محاسبه و ترسیمی

قانون V چه کاربردی دارد ؟

نحوه رسم رخنمون یک لایه را توضیح دهید

ساخت منشوری چه نوع ساختی است

کالدرا چه نوع ساختی است

تفاوت سیل و گدازه را بنویسید ؟

مراحل تغییر شکل را با رسم نمودار توضیح دهید ؟

ضریب الاستیسیته را توضیح دهید

ضریب پواسون را با ذکر فرمول توضیح دهید ؟

ضریب تراکم پذیری و تراکم ناپذیری را توضیح دهید

فشار هیدرو استانیک منافذ چه تاثیری بر تغییر شکل دارد

استفاده از نشانه های کروی و بیضوی اوولیت ها چه نقشی برای تشخیص میزان تغییر شکل دارد

کنکر سیون ها چیست ؟

تقسیم بندی چین ها مبنای تغییرات عمقی  چگونه است

قانون swmz  چیست ؟

چین خوردگی در اثر خمش را با رسم شکل توضیح دهید

عوامل به وجود آورنده درزه ها بنویسید

زاویه ریک را توضیح دهید

توجیه بیضوی تنش به کمک گسله ها را بیان فرمائید

رابطه نوع گسل با بیضوی تنش را بیان کنید

ناپیوستگی هم شب را با رسم شکل بیان کنید

کلیواژ شکستگی چیست ؟

لایه بندی تفریقی چیست ؟

بودین و ستون را توضیح دهید

اهمیت اقتصادی گنبدهای نمکی راتوضیح دهید

ناودیس حاشیه ای را با رسم شکل بنویسید

 

 

 

 

3 دیدگاه درباره “نمونه سئوالات امتحانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>